Organisation

Hur ni väljer att organisera driften i StoreSprint beror på storlek på butiken och hur ni föredrar att jobba i just er butik.

1 min

Admin

Avdelningar

I StoreSprint kan in fördela olika delar av driften på en eller flera Avdelningar.

Ni har själva möjlighet att välja hur många avdelningar ni vill ha i er butik, samt vad de ska kallas. Detta hanteras i Butiksadmin.

Tips: 

Observera att det inte finns någon begränsning på hur många avdelningar ni har eller vad ni väljer att döpa dom till.

Som standard rekommenderar vi ett av nedan upplägg.

Enkel
Ni är ett tight team där alla gör allting, då kan det vara enklast att samla allt under ett och samma tak, det vill säga under en och samma Avdelning. hierarkisk

Klassisk
Detta är det vanligaste sättet butiker väljer att jobba på. Ni har då en avdelning för Ledningen och en för respektive Avdelning. Ledning kan då gå igenom ett inlagt butiksvarv eller checklista och (automatiskt) delegera avvikelser till ansvarig avdelning. Avdelningarna kan även lägga upp aktiviteter och önskemål till ledningen som i sin tur kan svara. Vidare håller respektive Avdelning koll på sina avvikelser, aktiviteter och lokala rutiner med bibehållen enkelhet och effektivitet. Överblick kan åstadkommas via Storecast där information kan samlas från flera avdelningar. hierarkisk

Lagkänsla
Ni samlar gemensamma saker via en avdelning som heter Butiken men delar i övrigt upp arbetet efter olika lag, som därmed kan jobba med egna mål och tävla mot varandra när det kommer till genomförande av uppgifter, insamling av kundönskemål och förbättringsförslag samt koll på nyckeltal, för att nämna några exempel. Användare kan vara med i ett eller flera lag, och kan enkelt hoppa emellan. lagkänsla

Uppdelad
Ni kanske inte delar upp arbetet efter fasta lag och avdelningar utan snarare jobbar efter aktiviteter och rutiner baserat på område eller zon i butiken. Detta kan till exempel vara Parkering, Fastighet, Kundyta, Plan 1, Plan 2, Kassa & Entré, etc. lagkänsla

Tips: 

Passar inte någon av dessa strukturer er? Kontakta oss så ser vi till att hitta ett uplägg som fungerar för er.

Nästa

Rutiner